Praktiske øvelser og meditasjoner: del1

Praktiske øvelser og meditasjoner
------------------------------------------------
Drop the idea of becoming someone
because you are already a masterpeice
You cannot be improwed
You have only to come to it, know it, to realize it.

Når du begynner å utvikle dine sprituelle evner, er det viktig at du også jobber med deg selv. Bli kjent med deg selv og din ånd gjennom meditasjon eller andre former som bidrar til å finne veien inn til deg selv. Under finner du ulike øvelser, som kan bidra til å hjelpe deg i din utvikling. Øvelsene er samlet gjennom mange år, hvorvidt alle øvelser har noe for seg, får bli opp til hver og en å bedømme. Lykke til!

Åpne/lukke-øvelser
Under følger ulike åpne/lukke- øvelser. Jeg vil på det strkeste anbefale alle å begynn med denne øvelsen hver gang du skal utføre spirituelt arbeid, enten det dreier seg om mediumskap, reading eller healing. Øvelsen bidrar til å åpne opp dine energisentre ? også kalt chakras ? noe som muliggjør blant annet klarsyn. Det viktigste er dog signalet du sender ut ved å begynne og avslutte med denne øvelsen. Når arbeidet avsluttes, lukker du ned i motsatt rekkefølge (se øvelsen under). Tenk deg at du bruker en nøkkel til å låse dørene med, dersom du opplever at energisentrene er vanskelig å lukke.

Øvelse 1:
Sett deg godt til rette, gjerne støttet opp i ryggen slik at den er mest mulig rett, og ta noen dype åndedrag. La hendene hvile på hvert lår, med håndflatene vendt oppover. Føttene skal være godt plantet på underlaget, dette for å få god jording. Ta noen dype åndedrag ? inn gjennom nesen og ut gjennom munnen ? og kjenne hvordan kroppen sakte men sikker slapper av og spenningene slipper. Bruk noen minutter på å finne kroppens rytme.
Forestill deg så at du har et gyllent og varmt lys over hodet ditt og trekk så dette lyset ned gjennom alle energisentrene dine ? ned gjennom kronesenteret, det 3. øyet, halssenteret, hjertesenteret, solar plexus, navlesenteret og rotsenteret ? og videre ned i føttene. Kjenn hvordan varmen fra dette lyset pulserer rundt i kroppen din og du blir enda mer avslappet.

Fokuser så på ditt rotsenter. Rotsenteret har fargen rød. Forestill deg at ditt rotsenter er formet som en rød dør (eventuelt en rød blomsterknopp). Trekk så gyllent lys ned til ditt rotsenteret og kjenn hvordan den gylne lyset får den røde døren til å åpne seg.

Fokuser så på ditt navlesenter. Navlesenteret har fargen oransje. Forestill deg at ditt navlesenter er formet som en oransje dør (eventuelt en oransje blomsterknopp). Trekk så gyllent lys ned til ditt navlesenter og kjenn hvordan den gylne lyset får den oransje døren til å åpne seg.
Fokuser så på ditt solar plexus. Solar plexus har fargen gul. Forestill deg at ditt solar plexus er formet som en gul dør (eventuelt en gul blomsterknopp). Trekk så gyllent lys ned til ditt solar plexus og kjenn hvordan den gylne lyset får den gule døren til å åpne seg.

Fokuser så på ditt hjertesenter. Hjertesenteret har fargen grønn. Forestill deg at ditt hjertesenter er formet som en grønn dør (eventuelt en grønn blomsterknopp). Trekk så gyllent lys ned til ditt hjertesenter og kjenn hvordan den gylne lyset får den grønne døren til å åpne seg.

Fokuser så på ditt halssenter. Halssenteret har fargen blå. Forestill deg at ditt halssenter er formet som en blå dør (eventuelt en blå blomsterknopp). Trekk så gyllent lys ned til ditt halssenter og kjenn hvordan den gylne lyset får den blå døren til å åpne seg.

Fokuser så på ditt 3. øye. Det 3. øyet har fargen indigo (blålilla). Forestill deg at ditt 3. øye er formet som en indigofarget dør (eventuelt en indigofarget blomsterknopp). Trekk så gyllent lys ned til ditt 3. øye og kjenn hvordan den gylne lyset får den indigofargede døren til å åpne seg.

Fokuser så på ditt kronesenter. Kronesenteret har fargen lilla. Forestill deg at ditt kronesenter er formet som en lilla dør (eventuelt en lilla blomsterknopp). Trekk så gyllent lys ned til ditt kronesenter og kjenn hvordan den gylne lyset får den lilla døren til å åpne seg.
Alle dine energisentre er nå åpne.

Øvelse 2:
Denne øvelsen er obligatorisk på alle mine utviklingssirkler og er satt sammen av komponenter jeg selv har funnet virkningsfulle i min egen utvikling. Øvelsen bidrar til å åpne alle energisentrene, samtidig som den bringer balanse til vårt følelsessenter ? solar plexus - og dessuten god jording. Tenn gjerne røkelse eller sett på behagelig musikk i bakgrunnen dersom dette kan hjelpe deg å slappe bedre av.

Begynn med å åpne alle energisentrene som beskrevet i øvelse 1.

Forestill deg så, at du trekker gyllent lys ned gjennom kronesenteret, det 3. øyet, halssenteret, hjertesenteret og ned til ditt solar plexus. Ta noen dype åndedrag ? inn gjennom nesen og ut gjennom munnen - og kjenn hvordan det gylne lyset brer seg utover. Ta så enda et åndedrag ? inn gjennom nesen ? og hold pusten litt, før du slipper den ut gjennom navlesenteret, rotsenteret, ned gjennom føttene og inn til jordas indre.

Trekk så varmt, rødglødende og livgivende lys opp fra jordas inn indre, gjennom føttene, rotsenteret, navlesenteret og opp til solar plexus. Ta noen dype åndedrag ? inn gjennom nesen og ut gjennom munnen ? og kjenn hvordan det røde lyset brer seg utover og smelter sammen med det gylne lyset. Ta så enda et åndedrag ? inn gjennom nesen ? og hold pusten litt, før du slipper den ut gjennom hjertesenteret, det 3. øyet og ditt kronesenter.
Gjenta hvis nødvendig.

Forestill deg så at du har en lyskule av gyllent helbredende lys i ditt solar plexus. For hvert åndedrett du tar, så blir den større og enda mer skinnende. La kulen gå fra solar plexus til et sted i kroppen din som trenger healing, og kjenn hvordan varmen fra denne lyskulen helbreder og skaper harmoni i din kropp. Nyt følelsen noen minutter.

Når du kjenner du er ferdig, ser du for deg at kulen av lys går tilbake til solar plexus. La lyset fortsette å brenne og sende ut helbredende energi. Begynn forsiktig og bevege fingre og tær, og når du er klar for det, kan du åpne øynene.

Alle dine energisentre er nå åpne, ditt solar plexus er balansert og du er godt jordet. Du er nå klar til å begynne det spirituelle arbeidet.

- Marion Dampier-Jeans' åpne/lukke-øvelse -
Forestill deg nå, at du har et gyllent lys over hodet ditt. La lyset flyte forsiktig over hodet, ned langs nakken, ned langs ryggraden og forestill deg så, at lyset strømmer ned i en kopp ved enden av ryggraden. Det er der rotsenteret (senter = chakra) ligger. Mens lyset strømmer ned i koppen, så forestill deg at du ser en dør som kan åpne rotsenteret ditt ut til omverdenen, og det gylne lyset presser på for å bli lukket ut. Åpne døren og skyt det gylne lyset ut bak deg og ut i rommet du sitter i.

Nå går du videre til hara-/miltsenteret. Harasenteret er plassert like under navlen og er forbundet med miltsenteret, som er plassert over milten. Gå så tilbake til den nederste delen av ryggen, til rotsenteret. Ta litt av det gylne lyset fra kroppen, og før det opp til hara-/miltsenteret og legg det bak en lukket dør. Åpne døren og skyt lyset ut i midten av rommet. Føl kjærlighet og medfølelse!

Nå går du videre til solar plexus. Dette senteret er plassert like over magen ved solar plexus. Gå igjen tilbake til den nederste delen av ryggen, til rotsenteret. Ta igjen litt av det gylne lyset fra koppen, og la det flyte gjennom hara-/miltsenteret og opp til solar plexus. Åpne døren og skyt lyset ut i rommet.

Nå går du videre til hjertesenteret. Gå igjen tilbake til rotsenteret, ta litt av det gylne lyset i koppen og før det opp til hara-milt, solar plexus og opp til hjertet. Når du når opp bak døren til hjertesenteret, så åpne døren og la det gylne lyset strømme ut i rommet.

Nå har vi kommet til halssenteret. Gå tilbake til rotsenteret, ta litt av det gylne lyset i koppen og før det gjennom hara-/milt, solar plexus og videre gjennom hjertesenteret. Når du når opp bak døren til halssenteret, så åpne døren og la det gylne lyset strømme ut i rommet.

Så er vi kommet til pannesenteret, også kalt det 3. øye. Ta det gylne lyset fra koppen ved rotsenteret, før det opp til hara-/milt og videre til solar plexus, hjertet, halsen, til du når det 3. øye. Legg lyset bak den lukkede døren, skyv døren opp og skyt lyset ut i rommet.

Nå mangler vi bare kronesenteret. Dette senteret sitter like over ditt hode som en krone. Gå igjen tilbake til rotsenteret, ta litt av det gylne lyset fra koppen, og før det opp til hara-/milt og videre gjennom solar plexus, hjertet, halsen og pannen, og legg det bak døren til kronesenteret. Åpne døren og skyt lyset opp til åndeverdenen og til himmelen over deg. Alle dine energisentre er nå åpne. (Marion Dampier-Jeans)

Slapp god av i noen minutter. Deretter ser du for deg en paraply over ditt hode. Den er lukket sammen hele veien rundt din kropp. Paraplyen har en lett og lys farge.

Du kan tydelig se paraplyen og du begynner sakte å slå den opp, inntil den er foldet helt ut over deg. Paraplyen dreier langsomt rundt og fra paraplyen faller det ned mange farger over deg. Du er nå åpen.

Etter du er ferdig, enten det dreier seg om healing eller mediumskap, vil du se at paraplyen har stanset, og du lukker paraplyen igjen til den dekker hele deg. Åpne øynene og ta noen dype åndedrag før du reiser deg opp. (Marion Dampier-Jeans )

- Forberedelse til åndelig kontakt -
Denne øvelsen er et alternativ til åpne/lukke ? øvelsen ovenfor, men jeg vil likevel anbefale at du tar øvelse 1 i tillegg til denne øvelsen, spesielt på grunn av den mentale effekten øvelse 1 har.

Sett deg godt til rette, med føttene godt plantet mot underlaget. La hendene hvile på hvert lår med håndflatene vendt oppover. Det er viktig at ryggen er rett og at du ikke synker sammen, slik at energien får flyte fritt. Ta noen dype åndedrag ? inn gjennom nesen og ut gjennom munnen ? og kjenn hvordan spenningene løses opp og kroppen sakte men sikkert slapper av.

Forestill deg at for hvert åndedrag du tar, så fylles kroppen av gyllent lys fra universet. Pust inn lyset og la det strømme gjennom kronesenteret, det 3. øyet, halssenteret, hjertesenteret, solar plexus, navlesenteret og helt ned i rotsenteret. Kjenn hvordan det gylne lyset brer seg videre herfra til det fyller hver en muskel, hvert et organ og hver en celle i kroppen din. For hvert åndedrag føler du det gylne lyset strømme rundt i kroppen din og bringer healing til hver minste lille avkrok.

Forestill deg så, at for hvert utpust du tar, så dannes den en grå tåke. Tåken vokser seg større for hver gang du puster ut. Denne tåken er din overskuddsenergi, din angst, dine bekymringer og redsler.

Deretter forestiller du deg at du befinner deg i sentrum av kroppen din, og at du ser ut av kroppen din gjennom det 3. øyet. Pust på nytt inn gyllent lys og la det strømme rundt i kroppen, før det fortsetter ned gjennom føttene og inn til jordas indre. Forestill deg hvordan de siste rester av negativ energi forsvinner ned i jorda for hvert utpust, og hvordan du for hvert innpust trekker inn rød, livgivende jordenergi inn gjennom bena og deretter videre rundt i kroppen din. Kjenn hvordan det varmer og pulserer og bringer vitalitet til kroppen din.

Du er nå godt jordet og fylt med ren energi, og er klar for å begynne. Glem ikke en tålmodig og positiv innstilling.

Aktivering av det 3. øye
Øvelse 1:
Sitt ned på et rolig og behagelig sted og sørg for at ryggen er rett. Ta noen dype åndedrag - inn gjennom nesen og ut gjennom munnen. Fremsi mantraet - thoth (uttales TOE) - og kjenn hvordan tungen vibrerer. Gjenta til du føler vibrasjonen i ditt 3. øye.

Åpning av det 3. øyet kan i begynnelsen gi lett hodepine. Dette er vanlig og forteller at pinealkjertelen fungerer som den skal. Hodepinen vil forsvinne etter hvert.

Øvelse 2:
Trekk lyset fra himmelens stjerner ned gjennom kronesenteret, det 3. øyet, halssenteret og ned til hjertesenteret. Visualiser at lyset blander seg med den rosa hjertefargen slik at det får en melkehvit farge. Visualiser at du tegner en dør på hjertesenteret og la lyset strømme ut. Pust så lyset inn gjennom nesen og ut gjennom munnen et par ganger, før du på neste utpust presser lyset opp forbi nesen og ut gjennom det 3. øyet. Gjenta hvis nødvendig.

Om du opplever prikking eller press i pannen er dette normalt. Lett hodepine er også vanlig.

Når du er ferdig lukker du det 3. øyet ved å ta det bort ? ta hånden mot pannen og visualiser at du tar det bort.

Øvelse 3:
Sett deg ned med føttene godt plantet til underlaget. Kjenn at du sitter godt og ta noen dype åndedrag. Pass på å puste godt ut etter hver innpust. Visualiser at du er omgitt av det vakreste hvite lyset og hvordan legger seg som et beskyttende lag rundt deg. Visualiser røtter som vokser under fotsålene og at disse strekker seg helt inn til jordas indre. Pust inn jordenergien til den fyller hele deg, å se hvordan kronesenteret åpnes og hvordan røttene vokser oppover mot himmelen og fester seg til stjerner og planeter. Ta noen minutter og kjenn hvordan dette føles.

Visualiser at det universelle hvite lyset og jordenergien møtes og smelter sammen, slik at det blir et gyllent lys, og kjenn hvordan det pulserer gjennom hele kroppen, og føl varmen fra dette lyset noen minutter.

Visualiser et blått skimrende lys foran ditt 3. øye og kjenn varmen fra dette lyset og hvordan lyset får senteret (chakraet) til å utvide seg. Når du føler at senteret er tilstrekkelig åpent, ser du for deg at det trekker seg sammen til det utgjør en blå varsellampe. Åpne øynene og ta et dypt åndedrag, prøv å være ufokusert, som når du dagdrømmer. Hvordan føles det? Hva opplever du?

Til å begynne med er bildene kanskje uklare, men forhold deg avslappet og la de sakte tre frem. Etter hvert blir det klarere. Du har nå nådd et stadie som et perfekt utgangspunkt for klarsyn. Du kan oppleve å se farger og symboler, etterhvert også bilder og/eller filmer. Å tolke hva fargene betyr, kan være en utfrodring, men etterhvert lærer du å bli kjent med ditt eget symbolspråk. Fargen grønn kan for eksempel bety healing (gi/motta), grøde og vekst. Skyer kan symbolisere ustabile forhold, kommende avsløringer eller klarhet i en bestemt situasjon.

Øvelse 4:
Sett deg ned et rolig og behagelig sted, med hendene i kryss over solar plexus. Tenn gjerne noen lys eller brenn litt røkelse, dersom dette hjelper deg å slappe av. Rolig bakgrunnsmusikk kan også være fint. Ta noen dype åndedrag ? inn gjennom nesen og ut gjennom munnen - og kjenn hvordan spenningene løses opp og du begynner å slappe av.

Når du er klar, se for deg at du forlater kroppen din, hvordan du ser deg selv sitte der rolig og avslappet, og legg merke til ditt 3. øye, som er lokalisert midt i pannen. Se for deg at dette er stengt og at du ber om at det skal aktiveres, og se hvordan det gradvis begynner å åpne seg. Se for deg et gyllent lys og hvordan dette lyset penetrerer energisenteret. Ditt 3. øye er nå åpnet.

Se deg selv, fremdeles med øynene åpne. Tell deretter baklengs fra femten, og se deg selv med ditt 3. øye åpent, i det du vender tilbake i kroppen din. Begynn med å bevege deg forsiktig, før du strekker på hele kroppen og er tilbake her og nå. Når du føler deg klar åpner du øynene.

Det kan være nødvendig å gjenta øvelsen og/eller meditere på senteret, for å holde det 3. øyet åpent. 

Utvikling av klarsyn
Klarsyn ? clairvoyance ? referer til evnen til å se og motta informasjon i form av farger, symboler, bilder og/eller filmer, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem.
Under følger noen øvelser, som kan hjelpe deg å styrke ditt klarsyn. Lykke til!

Øvelse 1:
Finn et rolig og behagelig sted, og sett deg godt til rette med føttene godt plantet til underlaget. Bruk gjerne levende lys og røkelse om dette hjelper deg å finne roen. Ta noen dype åndedrag ? inn gjennom nesen og ut gjennom munnen ? og kjenn hvordan spenningene slipper taket og du blir mer og mer avslappet.

Fokuser på hjerteslagene dine. Når du finner rytmen, pust dypt inn, tilsvarende tre hjerteslag og hold pusten tilsvarende to hjerteslag, og pust langsomt ut. Gjenta noen ganger til du er godt avslappet, dvs. når kroppen føles tung og du kan kjenne en lett kribling.

Se for deg ditt 3. øye, som et ekstra øye midt i pannen, samtidig som at du holder de fysiske øynene lukket. Når du er klar, se for deg et gullskimrende gyllent lys dekke hele pannen din. Se for deg at du åpner ditt 3. øye, og hvordan dets øyelokk åpner seg gradvis til det er fullstendig åpnet. Legg merke til fargen i pupillen av øyet, den har din favorittfarge, og se hvordan denne utvider seg og du ser stadig klarere. På dette stadiet er du oppmerksom på ethvert symbol eller bilde. Ta vare på disse opplevelse og skriv dem ned etterpå. Når du er ferdig, lukker du det 3. øyet, enten ved å gjøre øvelsen omvendt eller ved å se for deg at du tar det bort.

Øvelse 2:
Sett deg ned i et helmørkt rom og bruk noen minutter på å slappe av. Fortell din Guide hva du ønsker å gjøre, og be om dens beskyttelse og hjelp under øvelsen. Når du er klar, åpne øyene så mye du kan. Deretter lar du øyene avfokusere, som når du dagdrømmer. Til å begynne med ser du kanskje uklart, men etter en tid vil du se klare og kanskje se en hvitgrå dis, som beveger seg rundt i rommet. Dette er åndelig energi, som av og til kan materialisere seg og ta form som et ansikt eller en kropp.

Øvelse 3:
Sett deg ned et stille og behagelig sted, og bruk noen minutter på å slappe av. Når du er klar, fortell din Guide hva intensjonen med denne øvelsen er - at du ønsker å utvikle ditt klarsyn - og be om beskyttelse og hjelp.

Når du er fullstendig avslappet, be om å få motta et symbol og legg merke til det første som kommer til deg. Hva er det? Hvordan ser det ut? Hvordan føles det? Når du er ferdig, skriver du ned dine observasjoner.

Øvelse 4:
Denne øvelsen tar utgangspunkt i et selvvalgt symbol, for eksempel en jordbær. Se deg for deg og legg merke til alle detaljer som dukker opp. Hvordan ser det ut? Hva gjør det spesielt? Om du kunne berøre deg, hvordan ville du beskrive det?

Denne måten å se på ? visualisering ? hjelper deg å trene opplevelsen av klarsyn, dvs. den hjelper deg å bli oppmerksom på de bildene du mottar og hvor detaljerte disse faktisk er.

Øvelse 5:
Denne øvelsen går i hovedsak ut på å stimulere ditt 3. øye, som er et av to energisenter som er forbundet med klarsynet. Sett deg ned et rolig og behagelig sted, og lukk øynene. Ta noen dype åndedrag og kjenn hvordan du begynner å slappe av. Se for deg ditt 3. øye og hvordan hvitt lys strømmer inn i dette energisenteret. Fremsi mantraet "rens og balansere" og vent til du føler deg klar. Det er viktig at du ikke forsøker å tvinge senteret til å åpne seg, men lar prosessen gå sin gang. Vær oppmerksom på alt du ser under denne meditasjonen, det være seg farger, symboler og/eller bilder. Kanskje opplever du å ikke se noe i begynnelsen, dette er veldig vanlig. Resultatene kommer når du er rede for det.

Det kan være lurt å skrive ned dine observasjoner i etterkant av øvelsen, slik at du lærer å forstå ditt språk. Å etablere sitt eget symbolspråk er meget viktig, med tanke på en fremtidig reading. Bruk gjerne litt tid på å lære om fargenes betydning og hva symboler står på. Men husk å følge magefølelsen! Det som er riktig for andre, behøver ikke å være riktig for deg. For eksempel kan noen hevde at fargen grønn har med misunnelse å gjøre, mens andre forbinder fargen med healing (gi/motta), grøde og vekst. Rødt kan stå for kjærlighet og lidenskap, men også sinne, frustrasjon og styrke.

Øvelse 6:
Sett deg ned på et stille og behagelig sted, og mediter med øynene lukket. Øynene skal være tildekket, slik at lyset ikke slipper inn. Ta noen dype åndedrag og kjenn hvordan spenningene løses opp og du begynner å slappe av. Flyt med noen minutter og kjenn hvor behagelig det er å bare la tankene komme og gå. Etter hvert vil du oppleve å se farger eller prikker av hvitt lys. La disse komme og gå, og legg merke til om du kan se symboler og bilder ta form i dette virvaret av farger og lys. Her er det viktig at du ikke forventer å se noe, men lar ting skje, når de er ment å skje.

Denne øvelsen anbefales deg som har holdt på en stund, og som er fortrolig med hvordan du åpner ditt 3. øye. Etter hvert om du blir komfortabel med denne øvelsen, kan du be din Guide eller ditt kraftdyr vise seg for deg.

Som nevnt i øvelse 5, kan det være lurt å skrive ned dine observasjoner, spesielt med tanke på ditt eget symbolspråk. Ha tillit og vær tålmodig, opplevelsene vil komme når du er klar for det.

Utvikling av klarfølelse
Klarfølelse ? clairsentience ? er den mest utbredte evnen blant psykiske evner, og referer til evnen til å motta informasjon i form av følelser og/eller berøring, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem. Under følger noen øvelser, som kan hjelpe deg å styrke din klarfølelse. Lykke til!

Øvelse 1:
Legg deg ned et stille og behagelig sted og la tankene flyte. Tenn gjerne noen lys, dersom dette hjelper deg å slappe av. Fokuser på pusten din og føl hvordan brystkassen hever og senker seg for hvert åndedrag. Gjør dette i noen minutter. Ta noen dype åndedrag ? inn gjennom nesen og ut gjennom munnen ? før du retter oppmerksomheten mot pulsen og hjerteslagene dine. Gjenta noen ganger til du er godt avslappet, dvs. når du begynner å kjenne deg litt nummen. Nummenheten er normalt og en del av øvelsen.

Når du kjenner at du blir nummen, så forsøk å flytte denne nummenheten rundt i kroppen ved hjelp av tankene og gjør dette så lenge du ønsker. Du vil etter hvert oppleve å føle kribling eller lett kløe. En følelse av å ha spindelvev i ansiktet eller en flue i pannen er heller ikke uvanlig.

Litt merkelig øvelse kanskje, men denne øvelsen vil hjelpe deg å øke din sensitivitet ovenfor følelser, om den gjentas jevnlig.

Øvelse 2:
Denne øvelsen ber deg være oppmerksom på dine følelser i det daglige liv. Legg merke til eventuelle forandringer i humøret gjennom dagen og forsøk om du kan finne årsaken til dette. Hvordan føler du deg når du er på bestemte steder? Har du noen gang opplevd å gå inn et sted og få en bestemt følelse? I så fall, husker du hva du følte?

Bruk tid på å bli kjent med dine følelser. Det er viktig å lære seg å *** mellom de følelser som kommer fra deg og de som kommer utenfra. Svært mange empater vet ikke at de er klarfølt, eller omvendt ? svært mange klarfølte vet ikke at de er empater. De plukker ofte ubevisst opp stemninger og følelser, uten at de vet hvor de kommer fra.

Spør deg selv om du har opplevd en plutselig forandring i humøret og/eller sykdom, som du ikke kan fortelle hvor kom fra. Forsøk om du kan huske hvem du var sammen med eller hvor, og bruk gjerne litt tid på å skrive ned dine observasjoner. Disse notatene vil kunne hjelpe deg etter hvert som du utvikler evnen til klarfølelse.

Øvelse 3:
Jeg har allerede påpekt hvor viktig det er å lære å *** mellom de tanker, følelser og bilder som kommer fra en selv, og de som kommer utenfra. Er man i tillegg klarfølt, er det svært viktig at man lærer å filtrere bort andre menneskers emosjoner.

Se for deg en stor gjennomsiktig boble og at denne omgir hele deg. Denne boblen fungerer som et filter og slipper bare inn det du tillater å slippe inn. Visualiser denne boblen før du skal gjøre en reading og fremsi følgende; "Jeg vil bare tillate positive energier å komme gjennom til meg. Jeg tillater ikke å slippe gjennom følelser, stemninger, smerter eller sykdom, som tilhører andre mennesker enn meg selv".

Øvelse 4:
Denne øvelsen krever at dere er to, samt at du har tilgang til penn og papir. Før du begynner øvelsen, kan det være fint å beskytte seg, for eksempel ved å visualisere boblen og/eller be din Guide om beskyttelse.
Sett deg ned et stille og behagelig sted, å ta noen dype åndedrag til du kjenner at spenningene slipper og kroppen begynner å slappe av. Sitt med din partner foran deg og be vedkommende tenke på en hendelse i fortiden. Det er viktig at de fokuserer på denne hendelsen og alle detaljer forbundet med den. Hvor var det? Hva opplevde vedkommende? Hva følte vedkommende?

Mens din partner fokuserer på denne hendelsen, skal du lukke øyene og være oppmerksom på alt som kommer til deg. Når du er ferdige, gjengi hva du følte og sammenligne dette med opplevelsen partneren din gjenkalte. Noter dine observasjoner, både det som stemte og det som ikke stemte.

Utvikling av klarhørsel
Klarhørsel ? clairaudience ? er en form for telepati, og referer til evnen til å motta informasjon i form av tanker, ideer, lyder og ord, ved hjelp av sanser utenom de vanlige fem. Under følger noen øvelser, som kan hjelpe deg å utvikle din klarhørsel. Lykke til!

Øvelse 1:
Sett deg ned et rolig og behagelig sted, med føttene godt plantet til underlaget. Ta noen dype åndedrag og kjenn hvordan spenninger løses opp og du begynner å slappe av. Be gjerne en bønn til din Guide. Fortell hva du skal gjøre og at du ønsker dens beskyttelse og hjelp under denne øvelsen.

Skru på radioen og tune inn til du hører en sprakende, hvesende lyd. Dette er kjent som "White Noise". Øvelsen fungerer best om du har hodetelefoner på, men det er ikke avgjørende for et godt resultat. Selv om du skulle føle det ubehagelig å lytte til dette, så forsøk en stund til, da denne øvelsen vil hjelp deg å styrke evnen til klarhørsel gjennom å stille inn på en annen frekvens. Etter hvert vil du kunne oppleve å høre hviskende stemmer, latter og lek er heller ikke uvanlig.

Gjenta øvelsen jevnlig. Ikke bli overrasket om du våkner midt på natten av at noen sier navnet ditt, dette betyr at din evne til klarhørsel utvikles. I begynnelsen kan du oppleve summing i ørene eller klikkelyder og lett trykk, dette er normalt og forsvinner med tiden.

Å lytte til lydene i naturen, vind, sjø eller vann i bevegelse, er også vrikningsfult ved utvikling av klarhørsel.

Øvelse 2:
Begynn med å bruke noen minutter til å slappe. Når du er klar, se for deg en radio og at du tuner denne inn til du hører noe. Forsøk å holde frekvensen så lenge som mulig, da dette trener evnen til å holde vibrasjonsnivået oppe.

Øvelse 3:
Begynn med å slappe av og bruk gjerne litt tid på dette. Når du er klar, forklar for din Guide hva du ønsker å gjøre - at du vil lære hvordan du skal høre deres budskap ? og be om dens beskyttelse og hjelp under øvelsen. Start med ja og nei spørsmål. Still spørsmålet og lytt til din indre stemme og din Guides stemme. Til å begynne med vil du kanskje ha problemer med å *** hva som kommer fra deg og hva som kommer utenfra, men med øvelse vil dette gå lettere.

Gjenta øvelsen så ofte du kan. Vær tålmodig og ikke bli skuffet om det ikke fungerer med en gang. Åndeverdenen er glad for å gå gjennom denne læreprosessen med deg. Resultater vil komme når du er rede for det.

Øvelse 4:
For å kunne bli en god klarhørt, er det viktig at du lærer å tune inn riktig. Be om å få kommunisere med din Guide og be om at denne lærer deg å finne riktig frekvens. Til å begynne med vil du ofte høre piping og susing (ikke øresus) eller få en kriblende følelse i øret. Etter hvert som du utvikler deg, vil du kunne høre ord og setninger. Se for øvrig psykiske evner, for mer informasjon.

Finn frem penn og papir og sett deg ned et stille og behagelig sted. Se deg selv omgitt av et gyllent lys og ta noen dype åndedrag ? inn gjennom nesen og ut gjennom munnen ? til du kjenner spenningene slipper og du slapper av. Fortell din Guide hva du ønsker å gjøre ? at du ønsker å kommunisere med han/hun - og be om dens beskyttelse og hjelp under øvelsen. Det er viktig at du ikke forventer å høre noe, men lar ting skje, når de er ment å skje.
Begynn med å spørre om noe enkelt, for eksempel din Guides navn. Vet du allerede navnet, så still et annet enkelt spørsmål og avvent svar. Forsøk å slappe av og bare flyte med i energien. Når du er ferdig skriver du ned dine observasjoner, det være seg tanker som dukket opp i hodet, lyder, hvisking osv. Forsett øvelsen til du har mottatt din Guides navn, eller svaret på spørsmålet du stilte.

Øvelse 5:
Sett deg ned et stille og behagelig sted. Fortell din Guide hva du ønsker å gjøre ? å kommunisere med han/hun - og be om dens beskyttelse og hjelp til å gjennomføre denne øvelsen.
Visualiser et symbol eller fokuser på et fysisk objekt. Be din Guide kommunisere med deg vedrørende dette symbolet/objektet, og vær oppmerksom på alt du måtte motta, det være seg tanker, lyder, ord osv. Det er viktig at du ikke forventer å høre noe, men lar ting skje, når de er ment å skje.
Å delta i en psykisk sirkel, kan være et fint sted å starte dersom du ønsker å utvikle din klarhørsel, da denne evnen utvikles best i en gruppesetting.
-Mystic

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

M y s t i c ✩

M y s t i c ✩

14, Oslo

Hei! Navnet er Mystic, Jeg er 14 år og jeg er synsk. Min evne er klarsyn. Du kan lese mer om det på bloggen min her. Les bloggen og følg med hva som skjer i hverdagen min og annet paranormalt. - Send gjerne inn leserhistorier/spørsmål på denne adressen: theotherside@hotmail.no

Norske blogger

Kategorier

Arkiv

hits